Home Om oss In English

Jämför företagslån

Jämför företagslån

Som med alla typer av produkter och tjänster är det klokt att ta tid att jämföra företagslån innan man fattar beslut om vilken man vill fortsätta med. På så sätt kan du få bästa möjliga lånet baserat på företagets villkor. Många företagare tenderar att jämföra kostnaden för lånet från några långivare. Tyvärr kan detta lätt leda till problem vid ett senare tillfälle när egenföretagaren inte vet hur återbetalningsvillkoren ser ut och om de verkligen var mest fördelaktiga utifrån företagets situation, till exempel. Vi hjälper företagen att räkna ut skillnaden mellan lån och hitta den mest fördelaktiga lösningen för sin affärssituation. Följande text behandlar ett antal aspekter som bör beaktas vid jämförelse av företagslån och som vi också ger råd till våra kunder.

Vad många ofta förbiser är att ansökan ser annorlunda ut bland olika långivare. Några skiljer sig från en smidig ansökningsprocess som händer online med snabba svar medan andra mer traditionella borgenärer kanske arbetar offline. Med andra ord borde man också jämföra ansökan med företagslån eftersom skillnaden i tid kan vara betydande och därmed också medföra skillnad i kostnader och likviditet. Andra aspekter att överväga är relaterade till applikationens komplexitet.

De tidsaspekter som bör jämföras när man letar efter företagslån handlar huvudsakligen om den tid det tar innan ett beslut fattas och den tid det tar innan lånet betalas till sitt företag. En tumregel är att ju större lånet ditt företag söker efter, desto längre tar det för långivaren att fatta beslut om det. Detta har att göra med det faktum att fordringsägare ofta har standardiserade beslutsmodeller för mindre företagslån, medan större lån måste gå igenom en kreditkommitté (dvs. en kommitté som beslutar om lån som betalas ut till specifika företag internt). Trots denna tumregel är det också stora skillnader mellan olika långivare. Några fattar ett beslut omedelbart när din ansökan lämnas in medan andra kan ta ett par veckor innan ett beslut fattas. Här bör man ta hänsyn till när företaget behöver tillgång till kapital och bland annat långivare är det möjligt.

En annan aspekt att komma ihåg när man letar efter företagslån är hur snabbt lånet betalas efter det att ett beslut har fattats. Liksom i beslutsprocessen är det annorlunda mellan långivare när de betalar lånet. Skillnaden är emellertid ofta mindre (1-7 dagar), varför spelar den en större roll för företag som vill förbättra sin likviditet med lånet. Lär dig konsten att jämföra pris och kvalitet - Klicka här!

När man letar efter och jämför företagslån bör man också ta hänsyn till komplexiteten i en ansökan. Detta är särskilt viktigt för små och medelstora företag, eftersom de ofta saknar tid som egenföretagare och helt enkelt inte har råd att engagera sig i en process som spenderar mindre tid på den verkliga verksamheten. Man kan jämföra komplexiteten i ansökan om företagslån genom att säkerställa hur mycket dokument som en långivare kan kräva för att fatta ett beslut. De flesta långivare begär tillgång till bolagets senaste finansiella rapporter. Vissa människor begär också tillgång till en budget för det kommande året och hur det påverkas om lånet beviljas. Andra typer av dokument som kan krävas har att göra med orderingång, fakturering och betalningsvanor bland kunderna.

En extra aspekt att säkerställa är om långivarna vill träffas under ett möte för att granska låneansökan och vad företaget ska använda lånet till eller om hela processen görs online. Självklart kräver ansökningar som görs helt på nätet mindre tid av egenföretagare.

Kreditbedömning. Vem gör det och vad är det för något egentligen?

Hur fungerar en kreditrapport och hur länge är den kvar? Vi ställer frågor om hur kreditrapporter arbetar på lån, vem gör det och hur man använder det i sitt eget företag.

Jämför företagslån. Hur gör du det och vad man ska tänka på

Hur jämför du företagslån? Vad ska du tänka på? Hur kan företagslån skilja sig och vilken påverkan har den på företagets? Vi raderar de vanligaste bitarna.

Ränta, kostnader och avgifter för företagslån

Hur fungerar ränta på företagslån och företagslån? Vad är skillnaden mellan fasta räntor, rörliga räntor och räntor? Och vad ska du tänka på?

Hur fungerar personliga borgen / garantier?

Att få en affärsgaranti innebär att en eller flera personer lovar att betala tillbaka en skuld till företaget om det inte betalas. Vi räknar ut de vanligaste frågorna om hur det fungerar med garantin när man finansierar företag.

Olika behov av finansiering och företagslån i olika branscher

När behöver du verkligen finansiering? Och hur skiljer sig ekonomiska behov mellan olika branscher? Läs mer om hur finansiering för tillverkningsindustrin, tjänstesektorn och företag i handeln.

När man letar efter och jämför företagslån bör man också ta hänsyn till komplexiteten i en ansökan. Detta är särskilt viktigt för små och medelstora företag, eftersom de ofta saknar tid som egenföretagare och helt enkelt inte har råd att engagera sig i en process som spenderar mindre tid på den verkliga verksamheten.

Man kan jämföra komplexiteten i ansökan om företagslån genom att säkerställa hur mycket dokument som en långivare kan kräva för att fatta ett beslut. De flesta långivare begär tillgång till bolagets senaste finansiella rapporter. Vissa människor begär också tillgång till en budget för det kommande året och hur det påverkas om lånet beviljas. Andra typer av dokument som kan krävas har att göra med orderingång, fakturering och betalningsvanor bland kunderna.

En extra aspekt att säkerställa är om långivarna vill träffas under ett möte för att granska låneansökan och vad företaget ska använda lånet till eller om hela processen görs online. Självklart kräver ansökningar som görs helt på nätet mindre tid av egenföretagare.

Andra saker att tänka på när man jämför företagslån

Den viktigaste biten att jämföra när man tittar på företagslån är uppenbarligen villkoren. Detta skiljer sig ofta betydligt mellan olika långivare eftersom det är hur de differentierar sin produkt från sina konkurrenter. Följande är de vanligaste sakerna att komma ihåg när man jämför affärslånsavtal.

Mängden som ett enskilt företag kan låna skiljer ofta mellan olika långivare. Vissa är villiga att utfärda lån som täcker och överstiger företagets lånebehov, medan andra bara vill låna ut till en del av det begärda beloppet. Självklart måste du placera de erbjudna lånebeloppen i förhållande till kapitalkravet för ett företag. Om det finns flera tillgångar / projekt som ska finansieras genom lånet, bör du prioritera dessa internt och se hur de erbjudna lånemängderna ser ut i relation till denna prioritering.

Att jämföra kostnaden för ett företagslån kan tyckas vara en självklarhet. Vad många egenföretagare saknar är emellertid att inkludera alla avgifter i kostnadsjämförelsen. Förutom räntekostnaden bör du också ta hänsyn till eventuella installationsavgifter, faktureringsavgifter, sen betalning och så vidare. Ofta kan du enkelt göra detta genom att kontrollera lånets effektiva ränta.

När man jämnar återbetalningstider bland företagslån är det två viktiga saker att titta på, eftersom de kan få stor inverkan på likviditets- och finansieringskostnaderna.

Den första av dessa delar är lånets löptid och amorteringsgrad. En längre löptid betyder att låna länge och vice versa. Här är det däremot viktigt att ta avskrivningsgraden, eftersom det ofta skiljer sig mellan olika långivare. Vissa erbjudanden erbjuder att företaget återbetalar hela lånebeloppet vid slutet av löptiden, medan andra erbjuder en så kallad straight-rate återbetalning (dvs. återbetalning av lånet med lika stora belopp varje månad tills det är fullt återbetalat). Beroende på hur löptiden och avskrivningsgraden ser ut, kommer likviditetskravet i ditt företag att se annorlunda ut, så det är en mycket viktig punkt att tänka på. I allmänhet kan man säga att en enkel avskrivning är lättare att planera efter att återbetalningen sker varje månad och påverkan på bolagets likviditet sprids över tiden, medan full återbetalning i slutet av lånet kräver att buffert skapas för återbetalning .

En annan effekt av avskrivningsräntan kan ses på lånets kostnad, eftersom räntekostnaden beräknas endast på utestående belopp. Med andra ord är den absoluta finansieringskostnaden för ett lån med ränteavskrivningar lägre än för ett fullständigt återbetalningslån vid slutet av lånet. En annan faktor att tänka på när man jämför företagslån är möjligheten till förtida återbetalning. Vissa långivare erbjuder möjlighet att återbetala hela lånet innan löptiden har löpt ut utan att innebära några kostnader eller att behöva betala ränta under den återstående låneperioden, medan andra inte gör det.

Slutligen bör man också jämföra vad långivaren kräver för företaget när det gäller säkerhet. Att blanda mindre lån till företag som ännu inte är lönsamma eller som inte översätter till större belopp är ofta en personlig garanti som krävs. Här kan medborgaren också vara ett alternativ (dvs ett annat företag går in i sponsring av företaget som söker ett lån). Om lånebeloppet är högre kan det ofta krävas att bolaget antingen lämnar en anläggningstillgång som säkerhet eller fakturor som säkerhet.

Anledningen till att jämföra olika erbjudanden baserat på säkerhetskrav är att det finns risk för att bolaget inte kommer att kunna återbetala lånet. Om detta händer, kommer säkerheten att användas för att långivaren ska återhämta sina pengar, vilket i sin tur kan få ytterligare effekt på företaget. Självklart finns det många saker att tänka på när man jämför företagslån. Ovanstående är de viktigaste delarna att ta hänsyn till. Det finns emellertid många andra saker att tänka på, som ofta beror på företagets specifika situation och de erbjudanden som den har tillgång till. Lär dig mer om företagande!

Den viktigaste biten att jämföra när man tittar på företagslån är uppenbarligen villkoren.

Ränta företagslån

Precis som i privata lån ställer en borgenär oftast intresse för företagslån och företagskrediter, vilket definierar hur mycket kostnaden kommer att vara för ditt företag. Eftersom räntan avgör hur mycket ditt företag kommer att behöva betala är det nödvändigt att förstå vilka typer av intressen det finns, hur de fungerar och hur de påverkar företagets ekonomi.

Normalt är räntan fastställd (eller bunden som den också kallas) när det gäller företagslån till små och medelstora företag. Detta innebär att andelen inte kommer att förändras under lånets löptid eller så länge som överens. Med andra ord bestäms räntan tills lånet återbetalas alternativt under kontraktsperioden. Under den här perioden har långivaren ingen möjlighet att ändra räntan under låneperioden. Orsaken till att företagslån oftast har fasta räntor är att långivaren gör en kreditbedömning på bolaget och eventuellt företagets ägare och sätter räntan utöver risken att lånet inte kommer att återbetalas. Eftersom det är svårare för långivare att göra en kreditbedömning på företag vill de garantera en viss inkomst genom lånet, eftersom de gör en fast ränta.

Beroende på långivaren och låntagaren kan du få möjlighet att binda räntan över en viss period av lånets löptid. Med andra ord kan du jämföra hypotekslån till räntesatsen på 1 månad till 10 år, till exempel.

Fördelar med en fast ränta för företagslån
  • Det är lätt att beräkna den månatliga kostnaden du kommer att ha under lånets löptid. Med andra ord kan du planera dina kostnader och kassaflödet bättre
  • Det är fördelaktigt om du tror att marknaden är osäker och att nyckelräntan kommer att gå upp
  • Du behöver inte oroa dig för hur räntan kommer att utvecklas
Nackdelar med en fast ränta för företagslån:
  • Historiskt sett är en fast ränta dyrare än en variabel, eftersom det är svårt att sakta ner när räntan är låg, samt att betala en premie för att binda den
  • Återbetalning av lånet i förväg kan medföra en extra kostnad (beror på långivaren)

En inte så vanlig affärslånsvariabel är att ha en rörlig ränta med ett ränteslag. Med andra ord kan räntan variera under lånets löptid men inte överstiga en viss nivå. Detta ger ditt företag några fördelar med både rörliga och fasta räntor. Du kan utnyttja möjligheten att få en lägre ränta och kan räkna samt budgeten för fasta ramar. Baksidan av denna räntesats är att banken vanligtvis tar ett premie för det, det vill säga att betala en kostnad för räntetaket.

Before you ask whether you should tie your interest rate or not, you should see what opportunities your company actually has. As mentioned above, not all companies are offered a floating rate, so the question therefore becomes irrelevant. An effective way to do this is to use comparative services that contact multiple lenders simultaneously on behalf of your company.

För de företag som har möjlighet att välja mellan fasta och flytande räntor rekommenderas vanligtvis att du binder en del av lånet till fast ränta och har en rörlig ränta på det återstående lånet. Detta gör att du kan begränsa din risk för att referensräntan går upp samtidigt som du ger lite flexibilitet och möjligheten att budgetera lånekostnaderna.

Ingen ränta på företagslånet?

Vissa företagslån använder en avgift i stället för en räntesats. De gör det för att förenkla för företagare så att de vet från dag ett vad den faktiska kostnaden kommer att bli och räknar inte med räntan, vilket beror på belopp, löptid och avskrivningsgrad.

När man jämför räntefria företagslån med lån som har en räntesats, bör du alltid kontrollera vad den faktiska slutkursen är. Här är det också värt att inkludera andra kostnader, till exempel installationsavgift och faktureringskostnader. Vi hjälper alltid vårt med detta och ser till att villkoren är transparenta när vi presenterar vilka erbjudanden de får.

Hur bestäms ränta för företagslånet

Räntan på företagslån och företagslån fastställs vanligen av en kreditupplysning av ditt företag och eventuellt även av företagets ägare. Det senare sker vanligen i det fall då en personlig garanti för lånet krävs av långivaren. I allmänhet är kreditbedömningen grundligare (dvs. innehåller mer information) om det inte görs någon personlig sponsring för lånet.

Långivaren gör en kreditbedömning för att avgöra hur mycket risken är att företaget inte kan betala tillbaka lånet enligt låneavtalet. I samband med en kreditbedömning tar långivaren vanligtvis en kreditrapport (UC och Creditsafe är två exempel på företag som erbjuder kreditrapporter) hos ditt företag. Krediterapporten innehåller vanligtvis information om ditt företags finansiella resultat och om du hade några betalningsanmärkningar. Utöver en kreditrapport tittar låntagare vanligtvis på företagets senaste bokslut, de senaste siffrorna från boken, samt information om vad lånet ska användas till och vilken inverkan den har på företagets resultat.

Räntan kan också påverkas av den säkerhet som företaget ställer för lånet. Om säkerheten är en garanti kommer personens kreditbetyg att påverka räntan. Om säkerheten istället är en maskin, ett fordon eller en egendom, så kommer tillgångens nyttjandevärde att påverka räntan.

Personlig borgen

Bland många typer av företagslån, företagslån, factoring och leasingavtal är ett säkerhetsåtagande ett krav på tillgång till finansiering. I allmänhet är det vanligare att kräva sponsring för finansiering till små företag som gör en förlust eller en mindre vinst än den är bland vinstdrivande företag med högre försäljning. Detta beror på att återbetalningsförmågan hos den senare anses vara tillräckligt bra för borgenären att vara villig att ta risken för att finansiera utan garanti. Det är ännu vanligare att mindre företag accepterar ett åtagandebolag, eftersom de ofta har större kontroll över företaget och därmed har en bra uppfattning om vilket engagemang de gör.

Det är vanligt att det uppstår flera problem bland företagsägare när det görs krav på ett åtagande om säkerheter, så vi har sammanställt svar på många av dessa i den här artikeln.

Individuellt företag / privat företag: Denna typ av företagsform är inte en juridisk person, och i stället används företagets personnummer som organisationsnummer. Därför är entreprenören alltid ansvarig för företagets skyldigheter (till exempel skulder och avtal) och en garanti är i allmänhet inte nödvändig, eftersom företagaren redan är ansvarig för eventuella skulder.

Handelsföretag och aktiebolag: Företagets män, dvs aktieägarna i företaget, är alltid personligen och solidariskt ansvariga för tredje part. Det innebär att entreprenörerna har ett personligt ansvar för företagets skyldigheter, och att garantin inte är nödvändig eftersom de redan är ansvariga för eventuella skulder. Solidaritetens ansvar innebär att en av företagsledarna kan krävas för företagets hela skuld. Den som betalat kan då kräva de övriga medlemmarna i bolaget för sin andel av skulden.

Aktiebolag: När ett aktiebolag är juridisk person, är en entreprenör inte personligen ansvarig för bolagets skulder om inte annat avtalats. Därför tenderar fordringar på borgen att uppstå bland små aktiebolag med lägre försäljning och vinst. Om företaget ger vinst eller är villig att gå in i en annan typ av säkerhet, kan det undvika personlig sponsring.

Olika typer av borgen eller säkerhet

Enkel garanti: En enkel garant garanterar att garantisten, det vill säga den som har ansvarat för skulden, tar ansvar endast när låntagaren (företaget) inte har någon avtagbar egendom kvar. Propriegaranti: innebär att garantisten är ansvarig för lånet som om det var en separat skuld. Långivaren har då rätt att kräva garantisten på skulden utan att först kräva att företaget ska betala tillbaka lånet / finansieringen. Om det finns fler garantier kan fordringsägaren kräva någon av dessa vid betalning av hela lånet. Den som betalat har rätt att kräva de övriga garantierna om sin andel av skulden. Detta har också rätt att använda låntagaren, vilket innebär att du har rätt att kräva låntagaren (företag) av skulden som du måste betala. Läs mer!

I allmänhet finns inga formella krav för hur ett avtal om säkerheter kommer att se ut. Vanligtvis ingår garantiåtagandet i låneavtalet, där låntagarens förpliktelser definieras. Texten heter "garantitillstånd" och är undertecknad av garantisten. Följande är ett exempel på hur en sådan åsikt kan formuleras: "För fordringsägarnas skyldigheter enligt detta skuldcertifikat tas inlåningen som egen skuld."

I situationer där det finns flera garantier för en och samma skuld är det viktigt att veta vilken typ av ansvar de har. När det gäller solidariskt ansvar kan borgenären kräva en av garantierna för hela skulden. Detta har i sin tur rätt att kräva återstående garantier för sin andel av skulden. Men när det gäller delat ansvar kan en borgenär endast kräva respektive garant för sin andel.

Vad ska man tänka på när man tar ett företagslån

Kreditgivarens nuvarande ekonomiska situation. Var noga med att du har en bra förståelse för det företag du befinner dig i och om hur den ekonomiska situationen ser ut. Ta en titt på bokslutet (kan göras via allabolag.se) och be om att se de senaste siffrorna från boken.

Finansieringsresultat Försök att göra en uppskattning av hur sakerna kommer att se efter att företaget har fått finansieringen. Kommer försäljningen att öka eller kostnader att minska? Kommer kapaciteten att förändras? Om möjligt, försök att få en uppfattning om hur det kommer att påverka företaget ekonomiskt.

Få en bra förståelse för vad engagemanget betyder. Läs låneavtalet noggrant så att du förstår hur lånet fungerar och vad dina skyldigheter är som garant. Om du har några frågor, be dem att ha alla svar innan du skriver.

När vi arbetar med våra kunder för att hitta rätt finansiering på bästa sätt, är vi alltid försiktiga att svara på eventuella frågor som rör eventuella säkerheter. Transparens och god förståelse är nyckeln till framgångsrik finansiering.

Det finns många anledningar till att ta ett företagslån, men att ta ett på ruinens brant är inte bra för någon. Skapa inte skulder eller situationer som du inte kan lösa. Läs mer på hemsidan för Riksgälden

Läs låneavtalet noggrant så att du förstår hur lånet fungerar och vad dina skyldigheter är som garant